En skole for livet
Få andre materielle levn har en så klar symbolverdi og taler et så tydelig språk til landsdelens befolkning som nettopp dette skip. Ungdommen vokste opp med en drøm om en vakker dag å komme om bord.

En skole for livet

«Sjøen og de hvite seil har gitt deres kropp fart og deres sjel flukt, og disse skoleskipsguttene vil nok finne fram enten de blir på land eller sjø. Våre seilskuter er en skole for livet ... »

Få andre materielle levn har en så klar symbolverdi og taler et så tydelig språk til landsdelens befolkning som nettopp dette skip. Ungdommen vokste opp med en drøm om en vakker dag å komme om bord.

Slik stod det å lese i en hyldest til våre skværriggere i mellomkrigstiden. Fremdeles er det bruk for disse seilskutene. En ny bølge av entusiasme og beundring synes å omgi disse fartøyene som i sin tid gav så mye «ære og makt» på de sju hav.

Sørlandet er ikke bare en av de få bevarte fullriggere i verden i dag, den går også med rette for å være en av de vakreste. Hun er bygget i den landsdel hvor hun i en lang periode har stått sentralt i utdanningen av sjømenn. Ca. 6400 ungdommer har fått en grunnleggende opplæring til sjøs ombord på dette seilskipet.

Landsdelen Sørlandet har rike sjøfartstradisjoner som lenge var knyttet til seilskip. Seilskipenes rolle er sterkt sammenvevd med landsdelens økonomiske og kulturelle historie. Få andre materielle levn har en så udiskutabel og klar symbolverdi og taler et så tydelig språk til befolkningen som nettopp dette skip.

Det er derfor ingen tilfeldighet at skuta bærer navnet «Sørlandet» som den rike tradisjonsbærer og det verdifulle kulturobjektet den er og alltid vil være, ikke bare til glede for en landsdel, men hele landet.

Hvor skal man starte beretningen om fullriggeren Sørlandet? Det slår en at denne skuta har hatt en makeløs betydning for våre sjøfartstradisjoner. Skuta var bare seks år gammel da den skrev Norges-historie ved å være det første norske skoleskipet som krysset Atlanteren i forbindelse med verdensutstillingen i Chicago i 1933. Fra den tid har fullriggeren vist flagg ved mange store internasjonale begivenheter, senest under 100 års jubileet for Frihetsstatuen i New York i 1986 hvor Sørlandet sammen med Christian Radich laget en Norges-reklame som norske interesser i USA ikke har sett maken til i nyere tid.

Verdensutstillinger, internasjonale kappseilaser, representasjons-tokt, TV-film, verden over fra BBC, ærefulle tokt hjemme og ute, - tilsammen er det et enestående repertoar skuta kan vise til. Gjennom 60 år har Sørlandet representert sjøfartsnasjonen Norge på en verdig og stilig måte verden over. Få «kjendiser » i dette land kan vise tilnærmelsesvis til en lignende verdensberømmelse. I massemediene har skuta vært en «gjenganger» år ut og år inn. Uttrykk som <<solkystens hvite svane», «landets seilende ambassadør», «superkjendisen» osv. er det nok dekning for. Ingen tvil om at skuta fortjener virak og honnør når hun nå 10 som den eldste norskbygde skværrigger har rukket å bli 60 år.

Anker hiv ...

Etter aktivitet og beundringen i massemediene å dømme, berømmelse i inn og utland, er hennes popularitet stadig stigende. skjønnheten later til å være i sin beste alder og klar for nye utfordringer som det ikke synes å være mangel på.

Norges-historie har hun skrevet flere ganger. Det egendariske Chicago-toktet er en ting, en annen skål er det at hun var forut for sin tid og skapte en seilskipsrevolusjon ved å invitere jentene om bord. Det skjedde etter ombyggingen av banjeren i 1980 og lenge før landets likestillingsminister gikk ut i pressen og slo til lyd for at det nå var på tide å få jentene om bord i våre skværriggere. Sørlandet var tidligst ute med likestilling om bord, og vakte likeledes stor oppsikt da den gjorde come back i 1980 med en elevbesetning som representerte 11 nasjoner. Sørlandet ble et slags «seilende mini-FN» og har i de senere år opprettholdt denne internasjonale forbrødringstanken i form av elevrepresentasjon fra flere land verden over.

Målsettingen var foruten å gi konkret maritim kunnskap, å utvikle sosial modning og internasjonal forbrødring ved at elever av ulik nasjonalitet og kjønn sveises sammen gjennom den krevende fellesinnsats som et seilskip av denne typen krever. Man har av denne grunn ønsket å gi elevmassen en internasjonal sammensetning.

- Kilde: "Fullriggeren Sørlandet - en skole under seil",
utgitt av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i april 1987.
Redaktør: Helge Svein Halvorsen

Andre artikler i denne serien:

No items found.

Flere nyhetssaker