Samarbeids­partnere

Kulturdepartementet

Kulturdepartementer har årlig bidratt med støtte til fullriggeren Sørlandet siden Stiftelsen ble etablert i 1981. 2015 er et merkeår ved at det er etablert mer forutsigbare rammevilkår ved at Statens andel heretter utgjør 70% av de årlige driftstilskudd, mens regionen står for de øvrige 30%. I forbindelse med Covi-19 pandemien som brøt ut i 2020 har KUD bidratt med ytterligere 15 millioner til reparasjoner og vedlikehold av skuta.

Kristiansand Kommune

I en overgangsperiode hvor Stiftelsen arbeider målrettet for å sikre nødvendig inntjening i et utfordrende marked har Kristiansand kommune bidratt med en helt ekstraordinær og nødvendig økonomisk støtte i 2015. Utover at politikerne Kristiansand kommune har vedtatt å bevilge 50% av spleiselaget mellom Stat og region har kommunen også konvertert 4 MNOK til et ansvarlig lån og ytterligere 1,5 MNOK i driftstilskudd. I forbindelse med Covi-19 pandemien som brøt ut i 2020 har kommunen besluttet å bidra til reparasjoner og vedlikehold med ytterligere 2,5 millioner pr. år i tre år.

Agder Fylkeskommune

I forlengelse av etablering av et statlig/regionalt spleiselag ble det i 2015 besluttet at også fylkeskommunen vil bidra med 50% andel av de samlede regionale driftstilskudd, I tillegg har fylkeskommunen bevilget 1,5 MNOK som et ekstraordinært driftstilskudd for 2015. I forbindelse med Covi-19 pandemien som brøt ut i 2020 har kommunen besluttet å bidra til reparasjoner og vedlikehold med ytterligere 2,5 millioner pr. år i tre år.

Kristiansand Havn KF

Takk til vår hjemmehavn som bidrar med gratis havneplass for Sørlandet og mange forskjellige nyttige tjenester.

Gard

I 2015 har Gard overtatt ansvar for skutas viktigste forsikringer; Hull & Machinery, P&I og Total loss. Styret retter en spesiell takk til Gard som har redusert forsikringspremiene med om lag 500 000,- kroner. Denne støtte er et viktig bidrag i vår streben for at fullriggeren Sørlandet fortsatt kan fungere som et seilende kulturminne.

Jotun

Sørlandet representerer Norge i inn- og utland. Vårt mannskap er stolt over at skuta alltid kan presentere seg som en god ambassadør for det maritime Norge. Jotun stiller alle nødvendige malingsprodukter gratis. Det er med stolthet at vi alltid heiser JOTUN flagget i utenlandske havner.

DNV-GL

Siden 2012 har DNV-GL bidratt med gratis arbeid tilknyttet skipets lovpålagte klassinger. I 2015 vil vi rette en spesiell takk for verdifull bistand fra stasjonen i Kristiansand i forbindelse med den omfattende 5-års klassingen.

Globetech

Utviklingen innen kommunikasjons- og dataløsninger til sjøs avspeiler den rivende utvikling man finner på land. I 2015 bidro Globetech til at Sørlandet har et moderne V-Sat anlegg med Irididum som reserveløsning i områder som enda ikke har tilfredsstillende mottaksforhold. Også skipet IT systemer er oppgradert ved å anvende Globetechs egenutviklede SeaNet systemer. Bedriften har subsidiert installasjonen ved å gi et tilskudd på Kr.

OSM Ship Management

Å drifte et skip handler om å være forberedt på det meste, inkludert det utenkelige. Stiftelsen er derfor takknemlig overfor OSM som vederlagsfritt stiller erfaren og kompetent ekspertise til gjennomføring av beredskapsøvelser og bistand i en eventuell nødsituasjon. Takket være denne innsats bidrar OSM til å styrke vårt fokus innen sikkerhet for mennesker og materiell.

Sjøfartsdirektoratet

Som velvillig frafaller alle sertifiseringskostnader i inn- og utland. Stiftelsen vil også rette en særlig takk for gode råd og all hjelp fra de ansatte hos Sjøfartsdirektoratets stasjon i Kristiansand.

Christiania Seilskuteklubb

Christiania Seilskuteklubb har til formål å søke bevart for etterslekten alt av interesse fra seilskutetiden, samt søke kontakt med og støtte seilskuter, foreninger og institusjoner med samme formål. Stiftelsen vil takke for bistanden som Christiania Seilskuteklubb tilfører gjennom stipender til elever ved A+ World Academy.

Disse bedriftene har bidratt med rabatter eller gunstige vilkår som hver seg har bidratt til å gjøre det mulig å drifte fullriggeren Sørlandet:

T.O. SLETTEBØ, RASMUSSEN-GRUPPEN, GUSTAV PEDERSEN, BERTEL & STEEN TEKNIKK, TERO MARINE, GUSTAVSBERG, APOTEK 1, CARLSEN & FRITZØE, KRISTIANSAND, DHL Norge, ENWA NORGE, NAUTISK FORLAG og KVH INDUSTRIES.