Samarbeids­partnere

Kulturdepartementet

Kulturdepartementer har årlig bidratt med støtte til fullriggeren Sørlandet siden Stiftelsen ble etablert i 1981. 2015 er et merkeår ved at det er etablert mer forutsigbare rammevilkår ved at Statens andel heretter utgjør 70% av de årlige driftstilskudd, mens regionen står for de øvrige 30%. I forbindelse med Covi-19 pandemien som brøt ut i 2020 har KUD bidratt med ytterligere 15 millioner til reparasjoner og vedlikehold av skuta.

Kristiansand Kommune

I en overgangsperiode hvor Stiftelsen arbeider målrettet for å sikre nødvendig inntjening i et utfordrende marked har Kristiansand kommune bidratt med en helt ekstraordinær og nødvendig økonomisk støtte i 2015. Utover at politikerne Kristiansand kommune har vedtatt å bevilge 50% av spleiselaget mellom Stat og region har kommunen også konvertert 4 MNOK til et ansvarlig lån og ytterligere 1,5 MNOK i driftstilskudd. I forbindelse med Covi-19 pandemien som brøt ut i 2020 har kommunen besluttet å bidra til reparasjoner og vedlikehold med ytterligere 2,5 millioner pr. år i tre år.

Agder Fylkeskommune

I forlengelse av etablering av et statlig/regionalt spleiselag ble det i 2015 besluttet at også fylkeskommunen vil bidra med 50% andel av de samlede regionale driftstilskudd, I tillegg har fylkeskommunen bevilget 1,5 MNOK som et ekstraordinært driftstilskudd for 2015. I forbindelse med Covi-19 pandemien som brøt ut i 2020 har kommunen besluttet å bidra til reparasjoner og vedlikehold med ytterligere 2,5 millioner pr. år i tre år.

Stiftelsen UNI

Med sin bakgrunn i skadeforsikring har stiftelsen vært særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen har bidratt til vern av liv og av skuta gjennom økonomisk støtte til en rekke viktige anskaffelser - bl.a. sikkerhets- og navigasjonsutstyr.

AKO Foundation

AKO Foundation har gitt 6,9 millioner kroner til utvikling av en enda bedre skole og 3.1 millioner som skal gå til stipender til utenlandske talentfulle ungdommer som ellers ikke vil ha råd til å gå på vår skole. Å seile verden rundt med A+ World Academy har muliggjort helårsdrift av Sørlandets smykke, og støtten fra AKO Foundation bidrar dermed også til bevaring av verdens eldste seilende kulturminne.

Fullriggeren Sørlandets Venner

Gjennom mange år har foreningen FullriggerenSørlandets Venner vært en uvurderlig støtte til bevaring av fullriggeren Sørlandet. Tusenvis av dugnadstimer og store økonomiske bidrag gjennommange år - senest 2,5 millioner i tilskudd og 200 000.- til stipender for A+ studenter bare i 2020.

Viking Supply Ships

MORE THAN A SHIPOWNER Our vision is to be the preferred partner in polar and harsh environments, delivering safe, effective and sustainable operations by combining our expertise with tailored vessels.

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter

Kristiansands lokale fartøyvernsenter for stålskip bidrar med rådgivning, enestående kompetanse og entusiasme, samtidig viktigste leverandør av klinkekompetanse på skroget.

Kristiansand Havn KF

Takk til vår hjemmehavn som bidrar med gratis havneplass for Sørlandet og mange forskjellige nyttige tjenester.

Gard

I 2015 har Gard overtatt ansvar for skutas viktigste forsikringer; Hull & Machinery, P&I og Total loss. Styret retter en spesiell takk til Gard som har redusert forsikringspremiene med om lag 500 000,- kroner. Denne støtte er et viktig bidrag i vår streben for at fullriggeren Sørlandet fortsatt kan fungere som et seilende kulturminne.

Jotun

Sørlandet representerer Norge i inn- og utland. Vårt mannskap er stolt over at skuta alltid kan presentere seg som en god ambassadør for det maritime Norge. Jotun stiller alle nødvendige malingsprodukter gratis. Det er med stolthet at vi alltid heiser JOTUN flagget i utenlandske havner.

DNV-GL

Siden 2012 har DNV-GL bidratt med halv pris på arbeid tilknyttet skipets lovpålagte klassinger. Vi vil rette en spesiell takk for verdifull bistand fra stasjonen i Kristiansand i forbindelse med den pågående omfattende 5-års klassingen.

Kongsberg Maritime

Takk til Kongsberg Maritime som har bidratt med gode betingelser og viktig kompetanse i forbindelse med anskaffelse av ny el-tavle og styringssystemer. Tavlen er også forberedt til utbyggingen som er nødvendig ved innføring av hybrid drift.

Global Ocean Tecnology

Takk til GOT for bidrag med mye god kompetanse og som samarbeidsparter ved oppbyggingen av Sørlandet.

LaSa Marine Service AS

Tusen takk til La-Sa Båt og Motor og Volvo Penta som har bidratt med rabatterte maskiner til det nye maskinrommet på Sørlandet. Hovedmotor og to hjelpemotorer/generatorer.

Sjøfartsdirektoratet

Som velvillig frafaller alle sertifiseringskostnader i inn- og utland. Stiftelsen vil også rette en særlig takk for gode råd og all hjelp fra de ansatte hos Sjøfartsdirektoratets stasjon i Kristiansand.

Christiania Seilskuteklubb

Christiania Seilskuteklubb har til formål å søke bevart for etterslekten alt av interesse fra seilskutetiden, samt søke kontakt med og støtte seilskuter, foreninger og institusjoner med samme formål. Stiftelsen vil takke for bistanden som Christiania Seilskuteklubb tilfører gjennom stipender til elever ved A+ World Academy.

Disse bedriftene har bidratt med rabatter eller gunstige vilkår som hver seg har bidratt til å gjøre det mulig å drifte fullriggeren Sørlandet:

Mandals AS, Slettebø, Tero Marine, Ahlsell, Viking Life Saving Equipment, Telenor Maritime, Ulmatech Pyro, Jets, GEA lensevannseparator, Marinefloc, Globetech, OSM, Tarpon sails, TK plater, Dåfjorden Slipp, Søgne Elektriske, Egeland rør, Agder Ventilasjon, HMI, Loland, Storesund Marine