Gavebrevet som ble til en nasjonal kulturskatt

Fullriggeren Sørlandet er en enestående kulturarv fra det maritime Norge under seil. Tidligere var hun et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter. Nå er hun tilgjengelig for  videregående utdannelse og opplevelsesseilas for ”ungdom” i alle aldere.

For hundre år siden, nærmere bestemt den 25. februar 1918 opprettet Marie og Oluf Andreas T. Skjelbred et legat: Midlene skulle benyttes til å bygge Fullriggeren Sørlandet. Driften av skipet og skolevirksomheten ble organisert gjennom Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution. Fullriggeren ble bygd i Kristiansand og sjøsatt i mai 1927. Formålet med skoleskipsvirksomheten var å gi ungdom den best mulige utdannelse i praktiske og teoretiske ferdigheter. De økonomiske rammevilkår for å drifte fullriggeren Sørlandet har både i et historisk perspektiv og i nåtid vært krevende. Allerede fra starten var skipstypen utdatert. Imidlertid innså man at et tradisjonelt rigget seilskip var godt egnet for å gi ungdom innføring i maritime ferdigheter og således åpne mulighet for en yrkeskarriere.

Kan en seilende kulturskatt være relevant i vår tid?

Aldri har menneskeheten opplevd en raskere teknologisk og økonomisk utvikling enn i det forrige århundre.Teknologiutviklingen førte til at skuta ble tatt ut av tjeneste som skoleskip på slutten av 60-tallet. Da hadde over 7 500 skoleskipsgutter gjennomført sin maritime grunnutdanning på Fullriggeren Sørlandet. Tidlig på 70-tallet ble skuta solgt til en skipsreder og brukt som et salgslokale for maritimt utstyr.

Oldebarnet til den opprinnelige giver kjøpte skuta tilbake fra et konkursbo i 1977 og ga den i gave til Kristiansand kommune samme år. I de etterfølgende år ble nye programtilbud innført: Kadettprogram for forsvaret. Sørlandet ble den første seilskute i verden som ga kvinner mulighet for å få en maritim utdannelse. Tall Ships Races for ungdom. Seiltokt i inn- og utland i sommerhalvåret. I perioden fra 1980 til 2010 har ca. 12 000 personer deltatt som medseilere. I sommerhalvåret deltok Sørlandet i en rekke havnefestivaler i inn- og utland, noe som bidro til at millioner av besøkende har fått oppleve landsdelens unike seilende kulturminne. I tillegg har skuta hatt betydelig presse og mediedekning. Skuta har blitt flittig benyttet av norske utenriksstasjoner og eksportbedrifter langs den verdensom-spennende seilingsruten. En kan derfor fastslå at skuta har vært en god og viktig ambassadør for Norge i over 90 år.

Ved etablering av A+ World Academy i 2014 har Stiftelsen nedlagt betydelige ressurser i å utvikle et unikt og konkurransedyktig skoleprogram beregnet for norske og internasjonale elever på videregående skoletrinn. Etter en utfordrende oppstartsfase viser utviklingen at satsingen var riktig. Dette demonstreres best ved at antall norske søkere er større enn ledig kapasitet og at andel internasjonale elever er økende fra år til år. Mens skolen bidrar med et anerkjent internasjonalt curriculum sørger skuta for at elevene får innføring i praktiske ferdigheter, mestringsopplevelser, sosial trening og kunnskap om ulike kulturer i de mange havneopphold. Ved å kombinere det beste av to verdener har vi lykkes med å etablere et videregående skoletilbud som hevder seg godt i en knalltøff internasjonal konkurranse. A+ World Academy forbereder og oppmuntrer alle elever til å ta et globalt ansvar og lederskap. Ved å tilpasse produktinnholdet gjennom skiftende tider har Fullriggeren Sørlandet evnet å tilby samfunnsnyttige og relevante oppdrag helt tilbake fra oppstarten i 1927.

Nyere tid

I 2020 måtte skoleåret 2020/2021 kanselleres på grunn av den omfattende pandemien - Covid-19. Perioden fram til våren 2021 ble benyttet til omfattende vedlikehold og oppgradering av skuta. Finansieringen kom i hovedsak fra staten, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Høsten 2020 ble skroget reparert og maskinrommet tømt for å gi plass til bl.a. nye motorer, kloakkrenseanlegg og ventilasjon som kom på plass våren 2021. Skolestaben benyttet situasjonen til å planlegge for en bedre skole.

Sommeren 2021 ble "Sommer på Sørlandet" lansert". Gjestene fikk kose seg om bord på den nyoppussede fullriggeren Sørlandet med god mat og drikke, og ikke minst; en fullspekket konsertmeny med noen av landets fremste artister. Den majestetiske kulturinstitusjonen begynte en offensiv satsning for å få flere nordmenn om bord.

Høsten 2021 seilte skoleskipet Sørlandet ut igjen med 60 elever. Pandemien var fortsatt aktiv og det var stor usikkerhet om regjeringen tillot vaksinering av unge under 18 år. Kristiansand kommune kom A+ World Academy til unnsetning og vaksinerte alle. De norske var utvekslingselever fra 2. klasse på videregående skole mens de internasjonale elevene i all hovedsak var på samme alder. Underveis fikk skuta tuberkulosesmitte om bord og 5 av mannskapene ble smittet og behandlet for latent tuberkulose. Smittekilden hadde aktiv tuberkulose med seg fra hjemlandet og fikk et 3 måneder langt sykehusopphold i Portugal. Store deler av skoleåret unngikk fullriggeren å få Covid-19 om bord, men etter "parentport" i Puerto Rico spredte smitten seg til 35 personer i løpet av atlanterhavskyssingen. Den unge populasjonen om bord fikk bare lette symptomer på grunn av vaksine og lav alder.

Andre artikler i denne serien: