Vilkår ved deltakelse i Skutejakta 2023
Den røde perle

Vilkår ved deltakelse i Skutejakta 2023

Kampanjeansvarlige

Skutejakta 2023 arrangeres av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Ved deltagelse i kampanjen ansees deltageren å ha akseptert disse vilkårene.

Om Skutejakta

Skutejakta 2023 starter 3. juni 2023 og varer til og med 26. juni 2023. For å delta i Skutejakta må deltageren registrere seg. Bruker er selv ansvarlig for at informasjonen oppgitt er korrekt. Registreringen er personlig og kan ikke overdras.

Deltagelse

Ved slutten av over nevnte periode trekkes vinnere av ulike premier.

Deltaker er nødt til å oppgi fullt navn og e-post adresse for å kunne delta i konkurransen. Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet vil stå for trekningen og står fritt til å kansellere kampanjen til enhver tid.

Annonsering av vinnere av premier

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet forbeholder seg retten til å kunne publisere innhold på sosiale medier hvor deltakers navn kan bli benyttet i forbindelse med eventuell premiering. Deltakerne aksepterer at deres navn vil bli publisert på sosiale medier (for eksempel Facebook og Instagram) dersom de vinner premier.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet vil kontakte vinnerne for nødvendige opplysninger ved premiering. Vinner er selv ansvarlig for at riktige opplysninger er gitt.

Tvister og uenighet

Ved uenighet om konkurransevilkårene forbeholder Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet seg retten til å foreta en skjønnsmessig avgjørelse av forholdet. Deltakerne kan ikke rette erstatningskrav mot Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet på bakgrunn av kampanjen. Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen.

Ansvar

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til tap av data og/eller endringer i brukerens systemer som en konsekvens av bruk. Alt materiale på nettsiden eies av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, eller eksterne lisensgivere/rettighetshavere og er rettslig beskyttet.

Personvern

Registrerte kontakt- og personopplysninger blir behandlet konfidensielt. Opplysningene gis eller selges ikke videre til tredjeparter. Opplysningene vil kun bli benyttet som beskrevet i disse vilkårene. Utover det som er beskrevet i disse vilkårene gjelder anvendelig norsk rett for behandling av personopplysninger, markedsføring og for øvrig for administrasjon av kampanjen. For øvrig vises det til Personvernerklæring på dette nettstetdet.

Kontakt

Spørsmål vedrørende kampanjen kan rettes til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet via info@sorlandet.org.

No items found.

Flere nyhetssaker