Thorbjørn Solberg Andersen mottar Kongens fortjenestemedalje om bord på landsdelens perle - fullriggeren Sørlandet
Thorbjørn Solberg Andersen mottar Kongens fortjenestemedalje om bord på landsdelens perle - fullriggeren Sørlandet

Thorbjørn Solberg Andersen mottar Kongens fortjenestemedalje om bord på landsdelens perle - fullriggeren Sørlandet

Statsforvalter i Agder, Gina Lund, kom overraskende om bord på fullriggeren Sørlandet i Lillesand 27. juni 2022 for å dele ut Kongens fortjenestemedalje til Thorbjørn Solberg Andersen.

Thorbjørn Solberg Andersen har vært et aktivt menneske som har bidratt på mange områder i koret Hermanos, Hestmannen og sjømannsforeningen i Lillesand.

-  Med hans maritime bakgrunn er det veldig fint å få lov til å dele ut denne medaljen på akkurat dette stedet - på landsdelens store stolthet – på fullriggerenSørlandet, sier Gina Lund. Mye kan trekkes frem om din innsats, men det faller naturlig å legge spesielt vekt på det store og utrettelige arbeidet du har hatt og gjort for å bringe krigsseilerne frem i lyset. Storsamfunnets behandling av krigsseilerne er fremdeles en skamplett på vår etterkrigshistorie, fortsatte statsforvalteren i sin tale til Solberg Andersen.

No items found.

Flere nyhetssaker