Stiftelsen får snart nye kontorer
Tomta for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandets nye kontorer

Stiftelsen får snart nye kontorer

I forbindelse med at lokalene som Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet leier skal bygges om til transfomator-stasjon, flytter vi til Kai 6. Det blir en midlertidig kontorløsning nærme kaia som skoleskipet Sørlandet benytter når hun er hjemme. - Vi regner med å flytte inn før jul sier Knut Arne Gjertsen, direktør for Stiftelsen.

Kontoret kommer stadig nærmere skoleskipets hjemmehavn

Det har vært en lang prosess siden Stiftelsen flyttet ut fra lokalene i Kirkegaten. I mai 2021 ble de nye kontorene vis-a-vis Parko tatt i bruk sammen med Fullriggeren Sørlandet Venner og Fullriggeren Sørlandets Shantykor. Det ble et kort opphold før arbeidet med å planlegge nye kontorer på kaia. Det ble en midlertidig kontorløsning i en ny brakkerigg men administrasjonen fortsetter å jobbe for en opprusting av Kai 6 og "sjeddet" - begge er det siste av sitt slag i Kristiansand.

- Vi håper at vi på den måten kan markere byens smykke mer i bybildet gjennom aktiviteter og annet, selvom skoleskipet er på sin årlige langtur med elevene fra A+ World Academy, sier Knut Arne Gjertsen.

Foto: Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Arbeidene startet denne uka

Etter godkjenning fra Kristiansand kommune og Kristiansand Havn har arbeidet med tomta og forberedelser kommet godt i gang. Det har vært et godt samarbeid med begge to. Her legges grunnlaget for tilknytning til vann, avløp, Internett og strøm til kontorene. En viktig forutsetning er da på plass. Brakkeriggen leveres og monteres før 9. desember.

I en periode viste det seg at Arbeidstilsynet hadde noen innvendinger som administrasjonen er glad for at også kom på plass til slutt.

Planen videre

De kommende ukene vil gå med til pakking og rydding av kontorene. Uken 12. til 16. desember vil gå med til siste finnish på kontorene og endelig flyttedag er satt til 15. desember.

Stiftelsen vil beholde telefonnummere, e-postadresser og postboks som før. Men kontor adresse blir nå Havnegata 23, 4611 Kristiansand.

Kart over området.

Klikk for å gå til Google Maps.

No items found.

Flere nyhetssaker