Skoleskipet Sørlandets seilingsplan for skoleåret 2024 - 2025
Avreisedag for 2023-2024-kullet

Skoleskipet Sørlandets seilingsplan for skoleåret 2024 - 2025

Skoleskipet Sørlandet setter ut med fullt skip og skolen vår - A+ World Academy - den 31. august 2024 fra Kai 6 i Kristiansand. Vi vil ha fullt skip med elever, lærere og mannskaper. Første destinasjon er Lerwick (Shetland). Illustrasjonen nedenfor viser en oversikt over alle havnene som våre elever skal besøke i løpet av skoleåret.

Seilingsplan 2024 - 2025

A+ World Academy GmbH er et heleid datterselskap i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. En internasjonal skole som fokuserer på hele eleven - ikke bare de akademiske.

No items found.

Flere nyhetssaker