Planene om å installere en miljøvennlig batteriløsning må utsettes på grunn av finansiering.
NRK Sørlandssendingen dekket saken i Distriktsnyhetene 13.1.2021

Planene om å installere en miljøvennlig batteriløsning må utsettes på grunn av finansiering.

Klimasatsmidlene som Kristiansand kommune søkte om for Fullriggeren Sørlandet skal dekke "hybridløsning" for skuta. Pandemien og andre forhold har medført at det ikke vil være mulig å gjennomføre oppgraderingen innenfor de rammene som gjelder for tilskuddet. - Vi har inntrykk av at Miljødirektoratet har strukket seg så langt de har kunnet, men gjeldene rammer trumfer hensyn til våre utfordringer sier Knut Arne Gjertsen, direktør i Stiftelsen.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kristiansandkommune søkte Miljødirektoratet.

Kristiansand kommune fikk 18. september 2019 tilsagn om Klimasatsstøtte til hybridløsning i fullriggeren Sørlandet. Basert på framdriftsplanen i søknaden er tilsagnet gyldig ut 2022. Miljødirektoratet er kjent med utfordringer knyttet til finansiering og framdrift av prosjektet, og at pandemien har gitt ytterligere utfordringer, ikke minst økonomisk.

I en henvendelse til Miljødirektoratet den 30. september 2020 ba kommunen om endringer i tilsagnet. Kommunen foreslo to løsninger:

  • utsettelse av ferdigstillelse av prosjektet som innebærer at ombyggingen fullføres i løpet av f.eks. 5 år (neste hovedklassing).
  • subsidiært om tilskuddet kan dekke påbegynt arbeid og arbeid som fullføres frem til 2024 selv om prosjektet ikke fullføres i henhold til forutsetningene i tilsagnet.

Forutsetningene for tilsagnet er at prosjektet fullføres to år etter tilsagnet er gitt, unntaksvis 4 år etter. Støtten betales ut i etterkant av utførte arbeider, pågrunnlag av innsendt rapport og bekreftet regnskap. Miljødirektoratet vil ikke dekke påbegynt, men ikke fullført arbeid.

Konsekvensene for Stiftelsen er at den mangler finansiering av påbegynte arbeider og de vil være bortkastet dersom det blir nødvendig å avlyse hybridløsning for skuta. I  beste fall vil dette innebære en utsettelse til Stiftelsen klarer å skaffe alternativ finansiering og mulig gjenomføring. Det kan ta mange år.

Media:

NRK Sørlandet dekket dette i et innslag i Distriktsnyhetene 13.1.2021

NRK Sørlandssendinga 13.1.2021: Fullriggeren mister prosjektstøtte

Stortingsrepresentant Kari Henriksen og Venstrepolitiker Petter Benestad kommenterte på NRK Sørlandssendinga (Radio)

Milliontrøbbel for fullriggeren

No items found.

Flere nyhetssaker