Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 3
Skoleskipet Sørlandet i tørrdokk - Uke 3

Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 3

Sørlandet står på verftet "Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter" i Kristiansand og skal gjennomgå reparasjoner av skroget, få nytt stordekk, overhale riggen, og mye annet. Verftsperioden er planlagt å vare fra 20. mai 2024 til 25. august 2024. Nytt skoleår om bord begynner den 31. august 2024, og da må skuta være klar. Prosjektet er beregnet til å koste mellom 32 og 34 millioner kroner avhenig av om det dukker opp arbeider som det ikke er tatt med i planene. Arbeidene er nødvendige for å fornye seilingstillatelsene for fem nye år og være en av hovedattraksjonene under Tall Ships Races Kristiansand 2025.

Arbeidene er godt i gang og i tråd med planen. Det er ikke registrert større funn av betydning for tidsplan eller kostnader for øyeblikket, og det er stor entusiasme blant våre mannskaper, verftet og undeleverandørene. Bildene nederst i artikkelen gir et bilde av det som skjer.

Løpende kommentarer til arbeidene og fremdriften:

 • Etter inndokking 02.06.24 har alle tidskritiske arbeider har startet opp for fullt i henhold til planen.  
 • Bunninspeksjon med DNV ble gjennomført 04.06.24. Ingen spesielle merknader eller skader funnet, annet enn det som allerede er kjent og planlagt, men avventer tykkelsesmålinger med ultralyd neste uke. DNV er enig i vår vurdering rundt stålomfang, med forbehold om eventuelle øvrige funn som måtte avdekkes under kommende tykkelsesmålinger.
 • Malingstilstanden på skroget er god etter malingsjobben som ble utført i 2023.
 • Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter er i gang med stålarbeidet, og demontering av plater.  
 • Installasjon og ferdigstillelse av boligriggen har tatt noe lengre tid enn ventet, men den er nå i hovedsak vasket ned og klargjort for innflytting i løpet av 07.06.24. Personell fra Hardanger Fartøyvernsenter har blitt innlosjert på Hestmanden i påvente av innflytning i boligriggen.
 • Hardanger Fartøyvernsenter er godt i gang med ny nating av bakken og poopen. Det er funnet noe råte under noe av dekksutstyret. Dette vil bli reparert.
 • Materialene til det nye dekket er ankommet verftet, og Hardanger fartøyvernsenter holder på med sortering. Det er en del som blir kassert, Hardanger fartøyvernsenter har dialog med sin leverandør om erstatning av dette.
 • Dørken i banjer pantry er pigget opp. Den gamle støpen var som forventet fuktig, men stålet under er i god stand. Slukløsning blir modifisert før pantryet bygges opp igjen.
 • Baderommene til matroslugarene forut (2x) er revet. Ståltilstanden i skrog og underliggende struktur ser ok ut. Vil bli bygget opp igjen til god standard.
 • Dørken til kapteinsbadet er pigget opp og klargjøres for gjenoppbygging. Stålet i ok stand, men en del korrosjon i overgangen mellom støp og skott. Det vil bli utbedret.
 • Alle rær samt toppmaster for stormast og fokkemast er demontert og plassert nede i dokka for planlagt vedlikehold.
 • Styrbord generator har blitt demontert for ettersyn og vedlikehold etter et tilfelle av vann i oljen. I hovedsak ok, men det ble funnet en brukket ventilfjær og noe overflaterust. Sylinderforingene hadde tegn på såkalt glassing, trolig grunnet lav belastning over tid. Foringene er honet opp. Tannhjul til giret hadde tegn på avleiringer, men etter en rengjøring ser de ut til å være i god stand.
No items found.

Flere nyhetssaker