Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 6
Stordekket på skoleskipet Sørlandet blir nytt

Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 6

Sørlandet står på verftet "Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter" i Kristiansand og skal gjennomgå reparasjoner av skroget, få nytt stordekk, overhale riggen, og mye annet. Verftsperioden er planlagt å vare fra 20. mai 2024 til 25. august 2024. Nytt skoleår om bord begynner den 31. august 2024, og da må skuta være klar. Prosjektet er beregnet til å koste mellom 32 og 34 millioner kroner avhengig av om det dukker opp arbeider som ikke er tatt med i planene. Arbeidene er nødvendige for å fornye seilingstillatelsene for fem nye år og være en av hovedattraksjonene under Tall Ships Races Kristiansand 2025. Se bilder nederst på siden.

Nedenfor følger ukesrapport for uken som gikk. Vi publiserer utviklingen i prosjektet ukentlig etter hvert som det skrider fremover.

Prosjektet har fortsatt meget god fremgang på tidskritiske jobber.

Meget god fremgang på stålfornyelsene. Hovedfokus i uke 6 har vært å montere de nye skrogplatene på babord side. Alle nye plater unntatt G7 er montert og klare for endelig nagling. Det forventes at HMI kan starte montering av banjer-interiøret på nytt fra uke 8 (rundt 8. juli).

Prosessen med 3D-skanning av de gamle platene etterfulgt av prefabrikasjon av Norsk Stål fungerer godt.

«Strekkplater» på babord og styrbord side er montert og naglet. Malt av skipspersonalet.

Begge reisekranene på verftet har gått i stykker av ulike årsaker. Babord kranen er operativ, men kan kun flyttes med hjelp fra en gaffeltruck. Forventes å være tilbake i virksomhet midten av juli. Styrbords kran har en ødelagt kabel. Ny kabel ventes innen 5. juli. Angivelig ingen større problem for verftet. Mobilkraner vil bli hentet inn ved behov.

Hardanger fartøyvernsenter fortsetter leggingen av det nye hoveddekket . Det meste av innramming (randplank) er montert. Gjenvinning av akterdekket pågår. Fuktighetsnivået i dekksplankene og sømmer har vært høyt, men er nå synkende. Det er ventet noe mer regn i slutten av neste uke.

Mannskapet har fjernet rust og malt resten av dekksbjelkene i løpet av helgen for å fremskynde fremdriften til Hardanger Fartøyvernsenter. Det viste seg imidlertid at det siste malingslaget var feilaktig blandet, og måtte gjøres om.

DNV har gjennomført tankinspeksjoner, alt i orden. Noen groptæringer i styrbords dieseltanker skal følges opp ved neste dokking.

Overbordsventiler inspisert. Stort sett ok, men noen vil bli fornyet for å være i form for ytterligere 5 år.

Riggvedlikeholdsprosjektet utvikler seg godt. Nye braketter i mastene montert.

Baugsprydet har vært plaget av lekkasjer rundt skrogstøtten. Hardanger Fartøyvernsenter har laget noen nye trekiler og tettet fra utsiden.

Propell og aksel sendt til Danmark for overhaling.

Tusen takk til Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for den lokale støtten som gjør dette mulig. Vi vil også takke Gard, DNV og Jotun som bidrar med gode betingelser for verdens eldste fullrigger i full drift.

No items found.

Flere nyhetssaker