Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 4
Stordekket demonteres

Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 4

Sørlandet står på verftet "Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter" i Kristiansand og skal gjennomgå reparasjoner av skroget, få nytt stordekk, overhale riggen, og mye annet. Verftsperioden er planlagt å vare fra 20. mai 2024 til 25. august 2024. Nytt skoleår om bord begynner den 31. august 2024, og da må skuta være klar. Prosjektet er beregnet til å koste mellom 32 og 34 millioner kroner avhengig av om det dukker opp arbeider som ikke er tatt med i planene. Arbeidene er nødvendige for å fornye seilingstillatelsene for fem nye år og være en av hovedattraksjonene under Tall Ships Races Kristiansand 2025.

Nedenfor følger ukesrapport for uken som gikk. Vi publiserer utviklingen i prosjektet ukentlig etter hvert som det skrider fremover.

Det er fortsatt god fremgang på alle kritiske jobber.

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter har fjernet platene G6 og G7 på styrbord side. Forberedelser for fjerning av gjenværende plater pågår. Foreløpig godt i tråd med timeplanen.

UTM-selskapet Certex har gjennomført UTM-undersøkelse (ultralyd) av skroget. Funnene er godt i tråd med forventet tilstand, og det innledende stålfornyelsesprogrammet gjenstår. Noen mindre mistenkte områder på platene E4 (Babord og Styrbord) og F11 (Styrbord) skal undersøkes.

Hardanger Fartøyvernsenter har gode fremskritt med re-nating av for- og akterdekk. Det meste av hoveddekket er fjernet. Den underliggende ståltilstanden er ganske god på babord side, men mer korrosjon finnes på styrbord side. Rustfjerning pågår. Dekksplater på hver side av hovedmasten ble funnet i dårlig stand og vil bli fornyet.

Representanter fra Hardanger Fartøyvernsenter er proaktive, og tar på seg andre oppgaver for verftet etter behov når det er mulig.

En ekspert på rigg har kommet for å styre det kommende riggvedlikeholdet. God fremgang på dette tidspunktet. Ingen store funn, bortsett fra det som er kjent.

Kapstanen på fordekket er fjernet for vedlikehold. Øvre del er i dårlig stand, men kan gjenbrukes. En langsiktig løsning bør vurderes.

Oppstilling og dekning rundt fartøyet er noe gjennomført, men det er fortsatt en del lekkasjer rundt omkring på dekkene. Spesielt under kraftig regn 15.06.24. Leverandøren driver med reparasjoner.

Sørlandets venner har påbegynt overflatebehandling og lakkering av kister, pinrails og annet dekkbeslag.

En representant fra Jotun har deltatt og revidert kommende malingskrav og overflatebehandlingsmetoder.

Nytt radar- og lanternesystem er bestilt.

Tusen takk til Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for den lokale støtten som gjør dette mulig. Vi vil også takke Gard, DNV og Jotun som bidrar med gode betingelser for verdens eldste fullrigger i full drift.

No items found.

Flere nyhetssaker