Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 1-2
Skoleskipet Sørlandet i dokka til Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter

Følg renovering av skoleskipet Sørlandet sommeren 2024 - uke 1-2

Sørlandet står på verftet "Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter" i Kristiansand og skal gjennomgå reparasjoner av skroget, få nytt stordekk, overhale riggen, og mye annet. Verftsperioden er planlagt å vare fra 20. mai 2024 til 25. august 2024. Nytt skoleår om bord begynner den 31. august 2024, og da må skuta være klar. Prosjektet er beregnet til å koste mellom 32 og 34 millioner kroner avhengig av om det dukker opp arbeider som ikke er tatt med i planene. Arbeidene er nødvendige for å fornye seilingstillatelsene for fem nye år og være en av hovedattraksjonene under Tall Ships Races Kristiansand 2025.

Nedenfor følger første ukesrapport - uke 1 og 2. Vi vil regelmessig publisere utviklingen i prosjektet etter hvert som det skrider fremover. De to føste ukene ble en god start på klargjøringsarbeidet.

Løpende kommentarer til arbeidene og fremdriften:

  • Skuta ankom verftet i  henhold til planen den 20.05.24. Det ble noe forsinkelse på endelig plassering i dokk grunnet et sidekar som var plassert for nærme kjølblokkene. Man måtte vente på høyvann for å justere skuta til endelig plassering.
  • Demontering på  banjerdekk påbegynt 21.05, og ligger i skrivende stund foran skjema. Det forventes at øvrig  plan for klargjøring kan fremskyndes noe.
  • Mannskapet har tatt ut alt utstyr og inventar fra ballastdekket, og ligger godt i rute.
  • Verftet bidrar med tømming og klargjøring av skuta samt lagring av utstyr.
  • Skuta gjennomførte den planlagte avslutningsseilasen for A+ World Academy fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter til kai 6 i Kristiansand  01.06.24. Hun returnerte deretter til Bredalsholmen 02.06.24 og gikk rett i tørrdokk og ble trygt dokksatt i løpet av ettermiddagen.
  • En foreløpig inspeksjon av undervannsskroget ble gjennomført 02.06.24. Ingen vesentlige avvik funnet, men avventer nedspyling som skal begynne 03.06.24. Malingstilstand fra dokking i 2024 i hovedsak intakt. Undervannsmalingen påført i forbindelse med grunnberøring høsten 2023 ser ut til å ha holdt bra, men som forventet er det noe begroing i dette området. Foreløpig ser det ut til at ståltilstanden fra forrige  inspeksjon i 2023 i hovedsak er tilsvarende tilstanden på dette tidspunkt.
  • Hardanger fartøyvernsenter har ankommet verftet, og vil starte sine arbeider som planlagt 03.06.24
  • Demontering av innredningen på banjerpantry påbegynt. Deretter vil støp på dørken hugges og fjernes før sluket skal utbedres.
  • Renovering av to matroslugarer forut samt kapteinsbadet er påbegynt.
  • Boligriggen er i ferd med å bli montert.
No items found.

Flere nyhetssaker