Årsberetning 2023 for Stiftelsen Fullrigeren Sørlandet
Skoleskipet Sørlandet

Årsberetning 2023 for Stiftelsen Fullrigeren Sørlandet

Regnskapsåret 2023 ble et godt år for Stiftelsen. Med et lønnsomt datterselskap i A+World Academy ligger grunnlaget for videre utvikling med evne til å avsette midler til de store vedlikeholdsutgiftene som følger verdens eldste fullrigger som er i full drift. Se vedlagte årsberetning nedenfor.

Flere nyhetssaker