Årsberetning for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i 2022
Skoleskipet Sørlandet

Årsberetning for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i 2022

Regnskapsåret 2022 ble et godt år for Stiftelsen. Utfordringene fra pandemien kunne virksomheten legge bak seg og med et lønnsomt datterselskap i A+World Academy ligger grunnlaget for videre utvikling med evne til å avsette midler til de store vedlikeholdsutgiftene som følger verdens eldste fullrigger som er i full drift. Se vedlagte årsberetning nedenfor.

Flere nyhetssaker