Stuert

Fullriggeren Sørlandet søker stuert. Stuerten har ansvar for hele forpleiningen ombord. Sommersesongen vil det være turer med medseilere samt dekkselskap med matservering på dekk.

Fra 20. august til slutten av mai seiler Sørlandet med sin egen skole, A+ World Academy. Stuerten har her en sentral rolle med drift av forpleining og renhold av skipet med elevene. Stuerten på Sørlandet må like å jobbe med ungdom.

Arbeidsspråket på Sørlandet er engelsk. Stuerten må kunne beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Datakunnskaper følger en normal stuert jobb herunder bestillinger og noe annet administrativt arbeid.

Søk her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135709106